Sample Image
Błyskawice przelatywały po niebie, skakały w morze, a każdym razem cały widnokręg zapalał się zimnem, nieziemskiem światłem, jak gdyby się niebo otwierało, i przeglądało w
głębokościach morza.
Czarne grzbiety bałwanów wynurzały się w górę, na ich szczycie kołysała się łódź Jerka, a nad nią krążyły dwie mewy, które migotały w świetle błyskawic jak dwa
płomyki, tańczące naokoło masztów.
Burza przeciągała bakiem, wzdłuż lądu.
Grzmoty toczyły się nieprzerwanie, błyskawice świeciły naokół, a każdym razem, gdy zagasły, tonęło wszystko w otchłaniach ciemności, obejmującej jednym tchem niebo, morze i
świat cały. Wtedy mewy, którym ślepiące błyskawice głos odbierały, podnosiły wśród ciemności przeraźliwe krzyki.
W takiej chwili, po jaskrawej błyskawicy, która się do morza, jak snop ognia z nieba zesypała, gdy czarna noc wszystko objęła, Jerk spostrzegł w oddali, na morzu, płomyk, wichrem
targany, naprzemian nurzający się w głębiach fal, to wynoszony na grzbiet bałwanów.
Wiatr pędził statek w tamtą stronę, więc wkrótce rozpoznał, że to była łódź, jak pochodnia paląca się na morzu.
Domyślił się, że ów piorun, który się wprost do morza spuścił, uderzył i zapalił statek.
Wytężył wrok, czy nie spostrzeże jakich ludzkich postaci czerniejących na tle ognia, lecz nadaremnie; daleko jeszcze było, a błyskawice pomykały po niebie i ślepiły.
W miarę, jak się przybliżał, widział, że płomień przygasał z góry, a gdy był tylko na kilkadziesiąt kroków, dziwny widok przedstawił się jego oczom.
Fala niosła tułów wielkiego, nawpół tonącego czółna.
Sterem głęboko nurzało się w wodzie, podczas gdy dziób smutno sterczał w górę, jakby się chciał wydobyć z objęć fali, które go w dól ściągały.
Zwęglone maszty dymiły, jak zgaszone pochodnie, a burta od przodu tliła się bladym płomykiem i kopciła białym dymem, który wiatr kotłował i roznosił.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>